PRIVACY BELEID

Geldend voor alle diensten en producten van http://www.foodinspiration.nl

Bedrijfsgegevens:
Shoot My Food B.V.
Nieuwe Kazernelaan 2 D-42
6711 JC Ede
Nederland
 
Telefoon: 31 (0)318-493132
Email: info@shootmyfood.com
KvK: 091553710000
BTWnr:   NL8152.00.572.B01
 
Algemeen
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
•    uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
•    uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
•    uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
•    alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates en (indien u dit aangeeft) om u het gratis Food Inspiration Magazine toe te sturen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Cookies
De Food Inspiration website gebruikt de volgende cookies:
•    1 Cookie voor gebruikersgemak 
Dit type cookie onthoudt bijvoorbeeld of een bepaalde melding al aan jou is getoond, zodat je deze niet nogmaals te zien krijgt. 
•    1 Tracking cookie (statistiek en analyse) 
Deze Google Analytics cookie meet statistieken die ons inzicht geven in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Verzoeken
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

Reacties
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

E-mail: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u dit aangeven onderaan elke mailing.
Post: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.
Telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactinformatie.

Veranderingen
Ons bedrijf kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.